BIZTANLEGOA

Biztanlegoa

Beizamak 164 biztanle ditu, eta herriak duen azalera kontutan izanik dentsitatea 9.8 biz/km2.koa da. Eskualdeko bataz bestekoaren (189biz/km2.) oso azpitik.

Biztanlegoaren %23-a 65 urte baino zaharragoa da, Lurralde historikoan baino %12 gahigo. 19 urtetik beherako biztanlegoa, berriz, Gipuzkoako gainontzeko herrietan baino urriagoa da: Beizamako %15-a. Adin helduan, 20-tik 64 urte bitartean %38-a delarik.

Datu hauen arabera, populuaren batazbestekoa, zahartzen ari dela ikus daiteke. Jende askok alde egin izan du nekazal ekoizpenarekin loturarik ez duten eta handiagoak diren inguruko herrietara. Hala ere, gaur egun, industrial enpleguaren saturazioari esker eta herri txikien garapenaren kontzientziazioari esker, Beizamak bere herriko demografia berreskuratzeko ahaleginean esan dezakegu azken bost urteetan bere populazioa mantentzea lortu duela.